7 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej zostało zorganizowane spotkanie zarządcami nieruchomości z terenu powiatu skarżyskiego, prezesami jednostek OSP, komendantem gminnym oraz pracownikami prowadzącymi sprawy ppoż. w gminach i powiecie. W spotkaniu uczestniczyli również: wicestarosta skarżyski - Anna Leżańska oraz wójt gminy Bliżyn – Mariusz Walachnia, Spotkanie poprowadził ...

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w ramach kampanii informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji oraz pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wspólnie przeprowadzili pogadanki z zakresu bezpieczeństwa dla klubów seniorów.  Podczas spotkań funkcjonariusze Policji uczulali seniorów z jakimi próbami wyłudzeń i oszustw mogą spotkać się ...

15 listopada 2018 roku Komendant Powiatowy – st. bryg. Marcin Machowski wraz ze swoim zastępcą bryg. Andrzejem  Pyzikiem spotkali się z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych, by na bieżąco zapoznawać się z trudnościami występującymi w jednostce  i pomagać w rozwiązywaniu problemów.  Była to okazja do obejrzenia strażnic, w których prowadzone były prace ...

29 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku - Kamiennej  odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby przez  mł. bryg. Szczepana Wierzbowicza. Po odczytaniu decyzji o zwolnieniu ze służby oraz  przebiegu służby strażaka, komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski złożył  mł. byg. Szczepanowi Wierzbowiczowi podziękowanie ...

10 listopada 2018 r.  o godzinie 12:00 skarżyscy strażacy na uroczystej zbiórce przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odśpiewali hymn państwowy. W ten sposób włączyli się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz podkreślili nierozerwalny związek z Ojczyzną i Narodem.                  Podczas odśpiewania hymnu nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka