6 grudnia w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla kadry pedagogicznej. Szkolenie zostało poprowadzone przez bryg. Andrzeja Pyzika zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej. Celem zajęć jest propagowanie bezpiecznego zachowania się w domach, dbania o bezpieczeństwo swoje i bliskich, w szczególności w sezonie grzewczym, gdzie przez nasze zaniedbania często dochodzi do nieszczęść. 
Poprzez nauczycieli i wychowawców chcemy dotrzeć do jak największej liczby dzieci, które od najmłodszych lat powinny uczyć się bezpieczeństwa oraz do rodziców, którzy mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo.
Funkcjonariusz zachęcał do włączenia się w ogólnopolską akcję „Czad i Ogień – obudź czujność”, która ma na celu podniesienie świadomości wśród mieszkańców czym jest czad, dlaczego jest tak bardzo niebezpieczny dla życia ludzkiego oraz jak skutecznie się przed nim zabezpieczyć (detektory tlenu węgla). Przypomniał o konieczności wykonywania regularnych przeglądów kominowych, elektrycznych i innych obowiązków spoczywających na właścicielach budynków.
Przekazano również płyty z materiałami dydaktycznymi, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli podczas prowadzonych zajęć wychowawczych. Na płytach znajdują się materiały dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, bezpiecznego użytkowania fajerwerków, akcji „Czad i Ogień – obudź czujność”, akcji „Stop pożarom traw”, sposobów postępowania w przypadku wystąpienia mrozów, silnie wiejącego wiatru, powodzi i innych zagrożeń.
Na koniec przekazane zostały strażackie kalendarze na 2018 rok oraz informacje o konkursach ogłoszonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Poinformowano również kadrę pedagogiczną szkoły o możliwości zabrania dzieci do nowo otwartej w Kielcach sali edukacyjnej „OGNIK”. Tam dzieci będą mogły dowiedzieć się z jakimi realnymi zagrożeniami mogą spotkać się w domu oraz jak sobie z nimi poradzić. Opracowanie:bryg. Pyzik Andrzej - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej 
Zdjęcia:mł. ogn. Wojciech Chyb - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka