W dniach 12 – 13 grudnia 2017 r. w Miejscowości Rudki, powiat kielecki odbyła się narada szkoleniowa dla komendantów powiatowych (miejskiego) PSP oraz osób realizujących zadania z zakresu logistyki, finansów, informatyki i łączności w jednostkach organizacyjnych PSP z terenu województwa świętokrzyskiego. Naradzie przewodniczył p.o. zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Bajerczak.
Podczas narady zostały omówione następujące zagadnienia:
Realizacja zadań związanych z udzieleniem dotacji Komendanta Głównego PSP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,
Realizacja zakupów sprzętu oraz samochodów pożarniczych ze środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW i NFOŚiGW,
Realizacja zakupów sprzętu przeznaczonego do usuwania skutków zagrożeń radiacyjnych,
Realizacja zadań związanych z prowadzonymi inwestycjami kubarutowymi,
Ujednolicenie zasad rozliczania paliw w pojazdach służbowych,
Analiza przyczyn oraz okresów wycofania sprzętu transportowego w jednostkach PSP,
Ujednolicenie zasad uzupełniania kart pracy sprzętu silnikowego,
Analiza wyników pracy oraz przedstawienie wniosków komisji, która dokonała przegląd techniczny sprzętu w jednostkach PSP,
Prezentacja rozwiązania telefonicznego systemu Lincall 2.0 – telefonia VOIP, wdrożonego w KP PSP Starachowice.
Podczas narady odbyło się szkolenie prowadzone przez biegłą rewident, wykładowcę oddziału okręgowego Stowarzyszenia Księgowych z zakresu prowadzenia inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych PSP. Drugim tematem, do którego został zaproszony specjalista z instytucji zewnętrznej były praktyczne aspekty stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych podczas udzielania zamówień w jednostkach organizacyjnych PSP. Wykładowcą prowadzącym szkolenie był wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, trener z zakresu zamówień publicznych.
Podsumowania i zakończenia narady dokonał p.o. Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Bajerczak. 

Opracowanie:st. kpt. Michał Głowacki - KW PSP w Kielcach 
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Krokos - KW PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka