20 grudnia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się uroczyste ślubowanie pięciu strażaków przyjętych do służby przygotowawczej. Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej - st. bryg. Marcin Machowski odczytywał kolejne części roty przysięgi, a funkcjonariusze, w obecności pocztu sztandarowego, koleżanek i kolegów z Państwowej Straży Pożarnej, przysięgali ratować życie ludzkie i mienie nawet z narażeniem własnego życia.

Aktualnie strażacy odbywają praktyki zawodowe w ramach szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.  

W kolejnym punkcie uroczystości st. bryg. Marcin Machowski wręczył dwóm funkcjonariuszom tutejszej komendy decyzję Komendanta Głównego PSP o przyznaniu nagród pieniężnych za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Składającym ślubowanie oraz wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów podczas pełnienia zaszczytnej służby. 

 

Opracował: st. kpt. Krzysztof Drążkiewicz - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej 

Zdjęcia: Waldemar Sielski - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka