Każdego roku Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej prowadzi bardzo szeroką profilaktykę przeciwpożarową. Mając na uwadze trwający sezon grzewczy funkcjonariusze tutejszej komendy przeprowadzili w dniu 29 stycznia 2018r. akcję edukacyjną, której odbiorcami były dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej. Jest to kolejne spotkanie prowadzone w ramach kampanii „Czad i Ogień - Obudź czujność” oraz „ Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. W spotkaniu które otworzył bryg. Andrzej Pyzik Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej oraz pani Joanna Macierzyńska Dyrektorka Szkoły wzięło udział łącznie 300 dzieci i 16 opiekunów oraz lokalne media.

            Podczas spotkania funkcjonariusze KP PSP Skarżysko-Kamienna w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w województwie świętokrzyskim zaznaczyli dzieciom jak bardzo niebezpieczne jest wchodzenie na zbiorniki wodne pokryte lodem oraz zaprezentowali sprzęt, który na co dzień jest wykorzystywany do ratowania życia ludzkiego. Pokazali dzieciom jak wygląda prawidłowo ubrany strażak i w jaki sprzęt musi być wyposażony podczas akcji. Przypomniano również jakie są numery alarmowe do służb ratowniczych i omówiono jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie. Wyjaśnili również dzieciom skąd bierze się czad i dlaczego jest tak bardzo istotne dokonywanie regularnych przeglądów wszystkich instalacji użytkowych w domach. Zaprezentowano detektory tlenku węgla oraz wskazano miejsca w domach gdzie powinny być one zamontowane.

            Pragniemy tutaj zauważyć, że jest to kolejna takiego typu akcja edukacyjna. Mamy nadzieję, że prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej będzie skutkowało poprawą bezpieczeństwa w każdym domu oraz zwiększeniem świadomości jakie mogą nas potkać zagrożenia we własnym domu wskutek naszego zaniedbania.

            W grudniu 2017r. zostały rozdane kalendarze strażackie dyrektorom wszystkich szkół z terenu powiatu. Jednocześnie zwrócono się kolejny raz z prośbą do dyrekcji o włączenie się w kampanię informacyjną pod nazwą „Czad i Ogień - Obudź czujność”. Przypominamy, że materiały związane z akcją „Czad i Ogień – Obudź czujność” dla szkół, nauczycieli i rodziców były przekazane na płytach CD podczas szkoleń rad pedagogicznych. Materiały znajdują się również na stronie www.straz.gov.pl.

            W bieżącym roku Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej przeprowadziła 10 takich spotkań w których uczestniczyło łącznie 755 dzieci oraz 68 opiekunów.

           

 

 

Opracowanie: st.kpt. Marcin Kuźdub KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia:  st.kpt. Marcin Kuźdub KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka