28 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej   Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada podsumowująca działalności Komendy Powiatowej PSP za 2017 r. Podczas spotkania  zostały również  omówiene  zadania  przyjęte  do realizacji na 2018 r.

 W naradzie, której gospodarzem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyli również  Dyrektor Biura Parlamentarnego Sekretarz Generalny Solidarnej Polski Mariusz Gosek, Doradca Ministra Sprawiedliwości Dariusz Banasik, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski przedstawiciele władz samorządowych powiatu skarżyskiego  na czele z  Wicestarostom Skarżyskim  Arturem Berusem. W naradzie uczestniczył także wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński,  pracownicy zajmujący się sprawami ppoż. w gminach oraz prezesi  jednostek OSP powiatu skarżyskiego i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej, który w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu skarżyskiego. Komendant w swoim wystąpieniu w szczególny sposób odniósł się do  zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi, a ponadto poruszył zagadnienia  dotyczące: aktualnego stanu zatrudnienia, gospodarki finansowej, stanu bazy lokalowej oraz wyposażenia technicznego jednostek straży pożarnej, działalności kontrolno-rozpoznawczej i działalności szkoleniowej. Ponadto zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką one odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu systemu KSRG, zwracając również uwagę na ogromną rolę  władz samorządowych i powiatu w tworzeniu bezpiecznego systemu skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami.

 Za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadaniami.

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej głos zabrał wicewojewoda świętokrzyski, który dziękując wszystkim strażakom powiatu skarżyskiego i instytucją wspierającym  za całoroczny wkład w kreowaniu bezpieczeństwa w powiecie odniósł się również do form finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Bardzo istotnym punktem narady było omówienie i przedstawienie możliwości finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach nowo uruchomionego programu z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach, którego zostało przeznaczonych ponad 100 mln zł.

 Program omówił Dyrektor Biura Parlamentarnego Sekretarz Generalny Solidarnej Polski Mariusz Gosek, który ze szczegółami przedstawił zasady przystąpienia do programu by skorzystać z tej formy dofinansowania.

Po zakończeniu wystąpienia i krótkiej dyskusji w sprawach programu naradę zakończył Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej dziękując wszystkim obecnym oraz zaproszonym gościom.

Opracowanie: kpt. Tomasz Kandyba - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: st. kpt. Marcin Kuźdub - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka