15 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów z powiatu skarżyskiego. Celem spotkanie była wymiana doświadczeń, szeroko pojęta współpraca, zaprezentowanie wszystkich aspektów działalności straży pożarnej, oczekiwań zarówno ze strony mediów jak i Państwowej Straży Pożarnej a także m.in. prezentacja nowej strony internetowej komendy.

Spotkaniu przewodniczył komendant powiatowy PSP st. bryg. Marcin Machowski, który przywitał wszystkich przybyłych przedstawicieli mediów oraz przedstawił krótką charakterystykę zagrożeń występujących na terenie naszego powiatu, zasady funkcjonowania komendy w kontekście współpracy strażaków z mediami. Ponadto przedstawiono dane statystyczne dot. funkcjonowania skarżyskiej komendy na tle pozostałych komend z województwa świętokrzyskiego. Na spotkaniu zostały również omówione tematy związane z akcjami prewencyjnymi organizowanymi przez PSP (między innymi "Czad i Ogień – Obudź Czujność", "Stop Pożarom Traw", "Kruchy lód"). 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele redakcji „Echa Dnia”, „Tygodnika Skarżyskiego” skarżyskich portali internetowych: „skarżysko24.pl”, „proskarzysko.pl”, Spotted skarzysko.pl i Telewizji Świętokrzyskiej.

Merytoryczna i rzeczowa dyskusja utwierdziła o potrzebie organizowania podobnych spotkań znacznie częściej i wymiany doświadczeń, nie tylko podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, imprez okolicznościowych czy uroczystości.

Skarżyscy strażacy dziękują za owocną dotychczasową współpracę wszystkim mediom. Organizatorem spotkania był rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej.

 

Sporządził: mł. bryg. Michał Ślusarczyk - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: kpt. Tomasz Kandyba - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka