Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej przy współpracy z Zarządami Oddziałów Gminnych ZOSP RP przeprowadzili wspólnie gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na terenie powiatu skarżyskiego. Turniej został przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych. Grupę pierwszą stanowili uczniowie klas I-VI szkół podstawowych, natomiast grupę drugą stanowili uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz uczniowie gimnazjum klas II i III.

 

15 marca br. w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka, przeprowadzono eliminacje w gminie Bliżyn.

20 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej przeprowadzono eliminacje w gminie Łącznej.

21 marca br. w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne przeprowadzono eliminacje w gminie Skarżysko Kościelne.

23 marca br. w siedzibie OSP Skarżysko-Kamienna przeprowadzono eliminacje w gminie Skarżysko-Kamienna.

 

Poziom wiedzy uczestników w każdej gminie był wyrównany i wysoki. Świadczy o tym fakt, że w niektórych przypadkach dopiero „dogrywki” wyłoniły zwycięzców, którzy wywalczyli sobie prawo uczestnictwa w eliminacjach powiatowych zaplanowanych na 13 kwietnia 2018r. w siedzibie tutejszej komendy.

Dodatkowo przed rozpoczęciem eliminacji funkcjonariusze KP PSP w Skarżysku-Kamiennej poruszali tematykę trwającej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”. Przybliżono również dzieciom informacje odnośnie rozpoczynającej się niebawem kolejnej kampanii informacyjnej pod nazwą „Stop Pożarom Traw”.

 

 

 

 

Tekst: st.kpt. Marcin Kuźdub KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: mł.bryg. Michał Ślusarczyk, st.kpt. Marcin Kuźdub KP PSP Skarżysko-Kamienna

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka