18 maja 2018 r. na terenie tutejszej komendy o godzinie 12:00 odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przy taktach hymnu narodowego przystąpiono do uroczystości związanej z uhonorowaniem wyróżniających się strażaków medalami, odznaczeniami oraz nominacjami na wyższe stopnie służbowe.

 Uroczystości zaszczycili swoją obecnością dostojni goście na czele z wicewojewodą, zastępcą świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, wiceprzewodniczącym sejmiku województwa świętokrzyskiego, przedstawicieli lokalnej władzy samorządowej miasta i powiatu, instytucji publicznych, księdza kapelana strażaków powiatu skarżyskiego oraz zaprzyjaźnionych służb policji i leśników.

Na uroczystości przybyły również poczty sztandarowe, prezesi i naczelnicy wraz z druhnami i druhami jednostek OSP powiatu skarżyskiego, byli funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej oraz sympatycy pożarnictwa.

Dodatkowo podczas uroczystości został przekazany tutejszej komendzie średni samochód ratowniczo-gaśniczy „IVECO EUROCARGO”, który został poświęcony przez kapelana skarżyskich strażaków. Samochód został zakupiony w ramach przedsięwzięcia „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - ETAP 1”.

Dzień strażaka to czas uroczystości, spotkań i świętowania ale jest to również czas który skłania do rozważań i refleksji na temat trudów i niebezpieczeństw z jakimi na co dzień zmagają się strażacy zawodowi jak i ochotnicy. Istotą działań strażaków jest skuteczna walka z nagle pojawiającym się niebezpieczeństwem i zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Zwrócili na to w swoich krótkich wystąpieniach zaproszeni goście nie szczędząc nam ciepłych słów, za co szczególnie dziękujemy. Zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Tomasz Bajerczak podkreślił rolę strażaków PSP specjalizujących się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym oraz rolę ochotniczych straży pożarnych w zapewnianiu bezpieczeństwa. Jednocześnie podziękował wszystkim przyczyniającym się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego.

 Na zakończenie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski dziękując wszystkim gościom za obecność zaprosił uczestników na poczęstunek tradycyjną strażacką grochówką.

 Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych strażaków odznaczonych i nominowanych podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka w Skarżysku-Kamiennej

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniami z dnia 17 i 25 kwietnia 2018 r. nadał medale „Za Długoletnią Służbę”. Medal otrzymali niżej wymienieni strażacy:

medal złoty

ogn. Robert Sodel

medale brązowe

Mariusz Janiec

Krzysztof Jaworski

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniami nr 5/OP/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. i nr 6/OP/2018 z dnia 9 maja 2018 r. nadał brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Odznakę otrzymali niżej wymienieni strażacy:

Zbigniew Piętak

ogn. Arkadiusz Gula

ogn. Robert Zegadło

dh Tadeusz Chyb

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. świętokrzyskiego Uchwałami nr 4/O/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.,  nr 3/O/2018 z dnia 21 marca 2018 r. i nr 4/O/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. nadało medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Medal otrzymali niżej wymienieni:

złoty medal

Pan Krzysztof Pióro

srebrny medal

dh Robert Grzyb

brązowe medale

mł. kpt. Piotr Strzelecki

mł. ogn. Michał Figarski

Pan Piotr Fitas

Pan Robert Zaborski

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 236/kadr/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. nadał z dniem 4 maja 2018 r. wyższe stopnie w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym strażakom:

stopień brygadiera

mł. bryg. Michał Ślusarczyk

stopnie starszego kapitana

Marcin Jasiński

Jakub Miernik

Sławomir Wawrzak

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. nadał z dniem 4 maja 2018 r. wyższe stopnie w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym strażakom:

stopień aspiranta sztabowego

asp. Paweł Sieczka

stopień aspiranta

mł. asp. Adrian Gołębiewski

 

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Rozkazami Personalnymi Nr 5/2018 i Nr 6/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. nadał z dniem 4 maja 2018 r. wyższe stopnie w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym strażakom:

stopień starszego ogniomistrza

Robert Sodel

stopnie ogniomistrza

mł. ogn. Andrzej Babiarz

mł. ogn. Tomasz Cioroch

mł. ogn. Mariusz Jaworski

stopnie młodszego ogniomistrza

sekc. Michał Figarski

sekc. Marcin Kołodziej

stopień starszego sekcyjnego

Konrad Kosiarski

stopień sekcyjnego

str. Dariusz Kocia

 

Miłym akcentem tegorocznych obchodów uroczystości powiatowych z okazji Dnia Strażaka było uhonorowanie okolicznościowymi statuetkami strażaków sportowców za ich osiągnięcia w sporcie pożarniczym i innych dyscyplinach.

 

Wyróżnieni strażacy to mistrzowie województwa świętokrzyskiego w sporcie pożarniczym:

 

kpt. Sławomir Wawrzak

mł. kpt. Wojciech Kunys

asp. sztab. Paweł Węgrzyn

asp. Paweł Sieczka

mł. asp. Rafał Maciejczak

ogn. Piotr Dudek

mł. ogn. Dawid Kowalik

mł. ogn. Piotr Derlatka

sekc. Paweł Sadza

sekc. Łukasz Orczyk

 

mistrzowie województwa świętokrzyskiego w turnieju tenisa stołowego

kpt. Michał Boguta

asp. Adrian Gołębiewski

ogn. Piotr Skarbek

str. Damian Bućko

 

oraz st. sekc. Michała Figarski, który w mistrzostwach województwa świętokrzyskiego w pływaniu zajął w klasyfikacji generalnej trzecie miejsce.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Marcin Kuźdub - KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: st.kpt. Marcin Kuźdub - KP PSP Skarżysko-Kamienna

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka