W pierwszych dniach czerwca strażacy z KP PSP Skarżysko Kamienna uczestniczyli w pokazach i festynach organizowanych przez samorządy lokalne i organizacje społeczne. Podczas spotkań w Łącznej, Suchedniowie i Skarżysku Kamiennej, które połączone były z obchodami „Dnia Dziecka” uczestnicy mieli okazję zapoznać  się ze specyfiką pracy jaką wykonują strażacy, zasadami zachowania się w różnych sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Strażacy zaprezentowali także nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Skarżysku Kamiennej, przeprowadzili pokaz jak udzielić kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Prezentacja spotkała się z aktywnym zaangażowaniem uczestników i obserwatorów.

 

Opracował: bryg. Janowski Jarosław – KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka