4 lipca 2018r. funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej wraz z funkcjonariuszami komendy Policji przeprowadzili szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla uczestników obozu harcerskiego zorganizowanego w gminie Łączna przy zalewie Jaśle.

 

Wizytę funkcjonariusze rozpoczęli od sprawdzenia warunków ewakuacyjnych. Komendant letniego obozu harcerskiego ogłosił alarm za pomocą syreny, po którym uczestnicy trzech podobozów ewakuowali się do wyznaczonego punktu ewakuacyjnego. Następnie osoby odpowiedzialne za każdy podobóz złożyły raport Komendantowi, w którym poinformowali, że wszyscy harcerze ewakuowali się oraz że sama ewakuacja przebiegła bez problemów.

 

Następnie funkcjonariusze skarżyskiej straży pożarnej zaznajomili uczestników z „Wytycznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obozów namiotowych” opracowanych prze Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Przypomniano harcerzom numery alarmowe oraz poinformowano jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do służb ratowniczych. Zaprezentowano zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poinstruowano jakie działania należy podjąć w przypadku kiedy zauważymy, że ktoś tonie. Zdobytą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy harcerze mogli przełożyć na praktykę ćwicząc na manekinie.

 

Bardzo istotnym elementem spotkania było przypomnienie harcerzom jak powinni zachować się gdy nastąpi gwałtowne załamanie pogody. Kończąc wizytę skarżyscy strażacy zaprezentowali sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu tutejszej komendy przeznaczony do działań na akwenach. Przeprowadzone szkolenie wpisuje się w prowadzoną kampanię informacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Marcin Kuźdub - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: st. kpt. Marcin Kuźdub - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 1593

Kubik-Rubik Joomla! Extensions