Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej kładzie duży nacisk na współpracę z Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Właściwe relacje i ścisłe współdziałanie PSP i OSP pozytywnie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców  naszego powiatu. W tym celu Komendant Powiatowy – st. bryg. Marcin Machowski wraz ze swoim zastępcą bryg. Andrzejem  Pyzikiem osobiście wizytują siedziby jednostek OSP, by spotkać się z druhami ,na bieżąco zapoznawać się z trudnościami występującymi w jednostce  i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

 

W czerwcu odbyło się siedem spotkań, w trakcie których poruszono sprawy związane z  realizacją zakupów i remontów strażnic w 2018 roku,  rozmawiano na temat  dofinansowania otrzymanego od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Spotkania miały na celu również zapoznanie się z wyposażeniem, potencjałem ratowniczym oraz  planami dalszego rozwoju jednostek.

 

W całym półroczu komendanci uczestniczyli w ponad 20 spotkaniach na terenie powiatu zarówno w jednostkach z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jak również w jednostkach spoza systemu. W każdym spotkaniu podkreślano ważną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Ich wyszkolenie,  profesjonalizm w podejściu do tematu bezpieczeństwa , aktywność  i mobilność sprawiają, że  społeczności lokalne widzą w  nich oparcie w sytuacjach kryzysowych.

 

Opracował: bryg. Andrzej Pyzik – KP PSP Skarżysko – Kamienna
Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Skarżysko – Kamienna

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 1593

Kubik-Rubik Joomla! Extensions