11 lipca zastępca świętokrzyskiego komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach – brygadier Tomasz Bajerczak oraz zastępca naczelnika wydziału logistyki bryg. Grzegorz Łochowski wizytowali   Komendę  Powiatową Państwowej  Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

Celem tej wizyty było szczegółowe zapoznanie się z warunkami pełnienia służby i pracy, zapleczem logistycznym , warunkami lokalowymi oraz stanem wyposażenia sprzętowego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zapoznano się również z możliwością usytuowania na terenie KP PSP w Skarżysku nowych budynków i pomieszczeń przeznaczonych na bazę sprzętu.

 Po wizytacji omówiono z kierownictwem komendy potrzeby sprzętowe i remontowe jak również  propozycje modernizacji budynków , które poprawią warunki socjalno-bytowe
w jednostce.

Na koniec zastępca świętokrzyskiego komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach – brygadier Tomasz Bajerczak na ręce komendanta powiatowego złożył strażakom podziękowania za zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za prawidłową realizację zadań służbowych.

 

 

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik – KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: asp. Adrian Gołębiewski  - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 12

Odwiedzin od 05.02.2019 12676

Kubik-Rubik Joomla! Extensions