15 listopada 2018 roku Komendant Powiatowy – st. bryg. Marcin Machowski wraz ze swoim zastępcą bryg. Andrzejem  Pyzikiem spotkali się z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych, by na bieżąco zapoznawać się z trudnościami występującymi w jednostce  i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

 Była to okazja do obejrzenia strażnic, w których prowadzone były prace remontowe poprawiające funkcjonalność budynków oraz gotowość operacyjną jednostek, jak również warunków socjalnych. Druhowie z Ostojowa, Skarżyska-Kamiennej i Bliżyna oprowadzili kierownictwo komendy powiatowej po remizie i przedstawiali zakres prac prowadzonych w 2018 roku, jak również zaprezentowano nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

 Część prac remontowych oraz zakupów sprzętu została w wymienionych jednostkach zrealizowana dzięki dotacji dla jednostek OSP z KSRG oraz dotacji MSWiA na poprawę gotowości operacyjnej dla jednostek spoza systemu.

 Na koniec rozmawiano o planach dalszych remontów i zakupów sprzętu na poprawę gotowości bojowej ze środków finansowych przyznanych przez MSWiA oraz przez Komendanta Głównego PSP na rok 2019. Spotkania przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze. 

 Strony spotkania wyraziły potrzebą i chęć dalszej ścisłej współpracy w celu poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego.

 

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 1593

Kubik-Rubik Joomla! Extensions