29 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku - Kamiennej  odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby przez  mł. bryg. Szczepana Wierzbowicza.

Po odczytaniu decyzji o zwolnieniu ze służby oraz  przebiegu służby strażaka, komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski złożył  mł. byg. Szczepanowi Wierzbowiczowi podziękowanie za wieloletnią służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku -Kamiennej.

Pan mł. bryg. mgr Szczepan Wierzbowicz podjął służbę w ochronie przeciwpożarowej w 1988 r. w ówczesnej Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Począwszy od 15 grudnia 1992 r. pełnił nieprzerwanie służbę w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Zajmował kolejno stanowiska służbowe: starszego ratownika, dowódcy zastępu, starszego inspektora, starszego specjalisty, naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, a od dnia 1 lipca 2014 r. zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

Funkcjonariusz pełnił nieetatową funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Skarżysko” Centralnego Odwodu Operacyjnego.  Prowadził szkolenia dla strażaków PSP, m. in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownictwa kolejowego i radiologicznego oraz szkolenia dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na przestrzeni lat wielokrotnie kierował działaniami ratowniczo-gaśniczymi podczas licznych pożarów, wypadków drogowych i likwidacji skutków innych miejscowych zagrożeń zarówno na terenie powiatu skarżyskiego, jak i ościennych, wykazując się ofiarnością, poświęceniem oraz poczuciem odpowiedzialności w ratowaniu zagrożonego życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Pan mł. bryg. Szczepan Wierzbowicz za swą wieloletnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej odznaczony został:

  • Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
  • srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
  • złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

oraz wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Pan mł.bryg. Szczepan Wierzbowicz przez blisko 30 lat służby dał się poznać jako osoba kompetentna, posiadająca szacunek wśród współpracowników i podwładnych. Jego wiedza merytoryczna i praktyczna spowodowała, że cieszył się zaufaniem swoich przełożonych.

W uroczystym apelu uczestniczyli strażacy i pracownicy cywilni. Przechodzący na zaopatrzenie emerytalne strażak otrzymał od kierownictwa, strażaków i pracowników życzenia oraz okolicznościowe upominki.

Opracowanie: Agnieszka Ubysz - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: st. kpt. Marcin Kuźdub - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 1593

Kubik-Rubik Joomla! Extensions