7 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej zostało zorganizowane spotkanie zarządcami nieruchomości z terenu powiatu skarżyskiego, prezesami jednostek OSP, komendantem gminnym oraz pracownikami prowadzącymi sprawy ppoż. w gminach i powiecie. W spotkaniu uczestniczyli również: wicestarosta skarżyski - Anna Leżańska oraz wójt gminy Bliżyn – Mariusz Walachnia,

Spotkanie poprowadził komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej – st. bryg. Marcin Machowski oraz bryg. Andrzej Pyzik, zastępca komendanta  Pierwsza część poświęcona była kampanii społecznej pod nazwą „czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Kierownictwo tutejszej komendy przybliżyło zagadnienia związane z właściwościami tlenku węgla oraz przedstawiło praktyczne metody zabezpieczenia się przed tym niebezpiecznym gazem. Zaznaczono również jak ważną rolę w poruszanym zagadnieniu odgrywają wykonywane systematycznie przeglądy, które są wymagane dla instalacji wentylacyjnych i kominowych oraz pozostałych. Zapoznano uczestników ze statystyką zdarzeń w tym zakresie. W dalszej części zaprezentowano przykłady utrudnień, z jakimi spotykają się strażacy podczas dojazdu do budynków i w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych.

Druga część spotkania dotyczyła spraw bieżących i działalności straży pożarnych na terenie powiatu skarżyskiego. Komendant przedstawił statystykę zdarzeń, informacje o dotacji dla jednostek OSP z KSRG oraz dotacji MSWiA na poprawę gotowości operacyjnej dla jednostek spoza systemu. Przedstawiono wyniki inspekcji oraz przeglądów sprzętu w jednostkach ochotniczych straży pożarnej. W dalszej części spotkania omówiono aktualne problemy w prawidłowym funkcjonowaniu jednostek OSP z KSRG jakie mają miejsce na terenie powiatu skarżyskiego.

 

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik – KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: Sławomir Nowek - KP PSP Skarżysko-Kamienna

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 15

Odwiedzin od 05.02.2019 2866

Kubik-Rubik Joomla! Extensions