12 stycznia 2019 roku w Bliżynie i Lipowym Polu Plebańskim odbyły się zebrania sprawozdawcze z działalności miejscowych ochotniczych straży pożarnych za rok 2018. To pierwsze w tym roku zabrania, na których dokonano oceny aktywności członków w 2018 roku oraz przedstawiono założenia i zadania do zrealizowania w roku 2019.

W OSP Bliżyn na zebraniu obecni byli m.in: marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski, wicestarosta skarżyski – Anna Leżańska, wójt gminy Bliżyn – Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy – Jacek Krzepkowski, komendant gminny OSP – Zdzisław Kuźdub oraz komendant powiatowy PSP w Skarżysku Kamiennej – st. bryg. Marcin Machowski.

W OSP Lipowe Pole Plebańskie obecni byli m.in.: marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski, członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski, wójt gminy Skarżysko-Kościelne – Jacek Bryzik, prezes ZG ZOSP RP w Skarżysku-Kościelnym – Zdzisław Woźniak, komendant gminny OSP – Piotr Janiec oraz zastępca komendanta powiatowego PSP w Skarżysku Kamiennej – bryg. Andrzej Pyzik.

Podczas swoich wystąpień kierownictwo komendy powiatowej PSP poruszyło następujące zagadnienia:

- statystyka interwencji  na terenie powiatu z uwzględnieniem wyjazdów jednostek OSP w poszczególnych gminach,

-stan wyszkolenia  druhów ochotniczych staży pożarnych , potrzeby i braki w poszczególnych jednostkach, terminy i rodzaje kursów organizowanych przez KP  PSP w Skarżysku Kam w roku 2019

- omówiono wyniki z inspekcji gotowości bojowej oraz przeglądów sprzętu w OSP ,

- omawiano akcje prewencyjne prowadzone przez PSP na terenie powiatu, w tym dotyczącej akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” z prośbą o rozpropagowanie w swoich miejscowościach,

- przedstawiono rozliczenie dotacji finansowych dla jednostek z KSRG i dotacji MSW i A dla pozostałych  jednostek OSP za rok 2018 oraz potrzeby ochotniczych straży pożarnych na środki finansowe w 2019 roku.

Na koniec złożono druhom ochotnikom serdeczne podziękowania za swoją dotychczasową pracę, ich wielkie zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za ofiarne niesienie pomocy podczas zdarzeń na terenie naszego powiatu i województwa.

W pozostałych jednostkach OSP powiatu skarżyskiego zebrania mają się odbyć do końca marca. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 13 jednostek OSP. 7 jednostek włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz 6 jednostek spoza KSRG. Wszędzie planowany jest udział komendanta powiatowego lub jego zastępcy.

 

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik – KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 34

Odwiedzin od 05.02.2019 14143

Kubik-Rubik Joomla! Extensions