31 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania na wyższe stanowiska służbowe sześciu funkcjonariuszy, którzy od 1 lutego będą zajmowali następujące stanowiska służbowe:

  1. st. kpt. Marcin Jasiński został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG PSP w Skarżysku-Kamiennej. st. kpt. Marcin Jasiński z dniem 24 czerwca 2002 r. został przyjęty do służby stałej w tutejszej komendzie jako absolwent Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W 2011 r. ukończył niestacjonarne studia I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, a następnie w 2014 r. niestacjonarne studia II stopnia na tej samej uczelni, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. Dotychczas pełnił służbę na stanowiskach: młodszego inspektora, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany i dowódcy zmiany.
  2. st. kpt. Rafał Surdy został mianowany na stanowisko dowódcy zmiany JRG PSP w Skarżysku-Kamiennej. St. kpt. Rafał Surdy jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (2002 r.), zaocznych studiów zawodowych dla osób cywilnych w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2006 r.), gdzie uzyskał tytuł zawodowy inżyniera i niestacjonarnych studiów II stopnia (2008 r.), gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera. W 2013 r. ukończył również studium podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Ostatnio pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany.

mł. kpt. Piotr Gałązka został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany JRG PSP w Skarżysku-Kamiennej. mł. kpt. Piotr Gałązka posiada 13-letni staż służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Jest absolwentem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie (2007 r.) oraz niestacjonarnych studiów I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2014 r.), gdzie uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa. Ostatnio pełnił służbę na stanowisku dowódcy sekcji.

Na stanowisko specjalisty w JRG PSP w Skarżysku Kamiennej mianowani zostali:

kpt. Michał Boguta

mł. kpt. Paweł Gałązka

mł. kpt. Piotr Strzelecki

Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku Kamiennej – st. bryg. Marcin Machowski w obecności pracowników komendy uroczyście wręczył decyzje personalne, życząc sukcesów i satysfakcji z wykonywania  obowiązków na nowych stanowiskach.

 

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik – KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 33

Odwiedzin od 05.02.2019 14142

Kubik-Rubik Joomla! Extensions