22 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada podsumowująca działalność strażaków PSP oraz strażaków ochotników w roku 2018. Podczas spotkania zostały również omówione zadania przyjęte do realizacji na rok 2019.

W naradzie, której gospodarzem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – st. bryg. Marcin Machowski, brali udział między innymi: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk, Starosta Skarżyski Artur Berus, Wiceprezydent  Miasta Skarżyska-Kamiennej Krzysztof Myszka. W naradzie uczestniczył również Wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński, Wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, Wójt gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Dariusz Miernik, mł. insp. Piotr Piłatowski Z-ca Komendanta Powiatowego KPP w Skarżysku-Kamiennej, Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko Zbigniew Dąbrowski, pracownicy urzędu miasta i urzędów gmin zajmujący się sprawami ppoż. w gminach, prezesi  jednostek OSP powiatu skarżyskiego i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej, który po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu skarżyskiego. Komendant w swoim wystąpieniu w szczególny sposób odniósł się do zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi oraz szeroko pojętej działalności prewencyjnej. Zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu systemu KSRG, a także na ogromną rolę władz samorządowych i powiatu w tworzeniu bezpiecznego systemu skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami.

Komendant Powiatowy PSP podziękował za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa - podziękował wszystkim włodarzom, urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadaniami.

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej głos zabrał Marszałek Andrzej Bętkowski, który podziękował wszystkim strażakom powiatu skarżyskiego i instytucjom wspierającym za całoroczny wkład w kreowaniu bezpieczeństwa. Po wystąpieniu Pana Marszałka głos zabrał Starosta Skarżyski Artur Berus, który zadeklarował pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup nowego ciężkiego samochodu gaśniczego dla JRG Skarżysko.

Po zakończeniu wystąpienia i krótkiej dyskusji w sprawach programu naradę zakończył Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej jeszcze raz dziękując wszystkim za obecność i wspieranie ochrony przeciwpożarowej.

 

Opracowanie: bryg. Michał Ślusarczyk  - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej
Zdjęcia:  kpt. Tomasz Kandyba - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 33

Odwiedzin od 05.02.2019 14142

Kubik-Rubik Joomla! Extensions