23 marca 2019 roku komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski w asyście zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Roberta Sabata wizytował Komendę Powiatową PSP w Skarżysku- Kamiennej.

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem meldunku komendantowi głównemu przez komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej – st. bryg. Marcina Machowskiego. Następnie gen. bryg. Leszek Suski zapoznał się z warunkami pracy i służby w Skarżysku, a także sprzętem będącym w dyspozycji JRG PSP Skarżysko-Kamienna.

Kolejnym etapem wizyty, było spotkanie ze strażakami jednostki ratowniczo - gaśniczej, którzy tego dnia pełnili służbę. Generał brygadier Leszek Suski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, omówił zakupy sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków PSP w ramach programu modernizacji służb mundurowych oraz dodatkowych środków finansowych, które trafiają do jednostek PSP i OSP .Komendant omówił również zadania do realizacji stojące przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej na najbliższe lata. Na zakończenie  wyraził wdzięczność za profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań ratowniczych. Podkreślił istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Wizyta przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Opracowanie: kpt. Piotr Gałązka - KP PSP Skarżysko-Kamienna
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Skarżysko-Kamienna

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 34

Odwiedzin od 05.02.2019 14143

Kubik-Rubik Joomla! Extensions