24 maja 2019 r. skarżyscy strażacy zorganizowali uroczystości z okazji obchodów  Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto o godz. 12:00 na placu wewnętrznym komendy od  złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości bryg. Jarosława Janowskiego na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcina Machowskiego, po którym dokonano przeglądu pododdziałów i przywitania z pocztami sztandarowymi. Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt przy taktach hymnu narodowego.  Po przywitaniu zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej przystąpiono do dalszej części  uroczystości związanej z uhonorowaniem wyróżniających się strażaków medalami, odznaczeniami oraz nominacjami na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością dostojni goście: Pani Poseł na Sejm Maria Zuba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, przedstawiciel komendanta wojewódzkiego st. bryg. Andrzej Raczyński – Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP Kielce,  przedstawiciele  lokalnej władzy samorządowej: miasta, gmin i powiatu, księża, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb: Policji, Lasów Państwowych, Polskich Kolei Państwowych i innych instytucji wspierających działania skarżyskich strażaków. 

Na uroczystości przybyły również poczty sztandarowe, prezesi  i naczelnicy wraz z druhnami i druhami jednostek OSP powiatu skarżyskiego, byli funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej oraz sympatycy pożarnictwa.

 Dzień Strażaka to czas uroczystości, spotkań i świętowania, ale jest to również czas który skłania do rozważań i refleksji na temat trudów i niebezpieczeństw z jakimi na co dzień zmagają się strażacy zawodowi jak i ochotnicy. Istotą działań strażaków jest skuteczna walka z nagle pojawiającym się niebezpieczeństwem i zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Zwrócili na to w swoich krótkich wystąpieniach zaproszeni goście nie szczędząc nam ciepłych słów, za co szczególnie dziękujemy.

Na zakończenie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski dziękując wszystkim gościom za obecność oraz zapraszając  chętnych na poczęstunek tradycyjną strażacką grochówką.

Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych strażaków odznaczonych i nominowanych podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka w Skarżysku-Kamiennej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem nr 6/OP/2019 z dnia    30 kwietnia 2019 r. nadał odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” niżej wymienionym strażakom:

srebrną odznakę

 1. bryg. Jarosław Janowski

brązową odznakę

 1. ogn. Rafał Grot 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. świętokrzyskiego Uchwałą nr 2/O/2019 z dnia  27 marca 2019 r. nadało medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” niżej wymienionym osobom:

złoty medal

 1. dh Paweł Lasocki

srebrne medale

 1. dh Cezary Błach
 2. dh Piotr Sufin
 3. dh Paweł Więckowski
 4. Pan Piotr Małek
 5. Pan Zbigniew Wolski

            brązowe medale

 1. ogn. Tomasz Cioroch
 2. dh Karol Jabłoński
 3. dh Paweł Kozieł
 4. dh Łukasz Sufin
 5. Pani Barbara Czerwińska
 6. Pan Wojciech Nita
 7. Pan Piotr Piłatowski

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Skarżysku-Kamiennej Uchwałą nr 2/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. nadało odznakę „Strażak Wzorowy”:

 1. dh Piotr Sklenarski

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych:

 1. st. bryg. Marcin Machowski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazami personalnymi Nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. i Nr 699/kadr/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 4 maja 2019 r. wyższe stopnie w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym strażakom:

stopień starszego kapitana

 1. kpt. Michał Boguta

stopnie kapitana

 1. mł. kpt. Paweł Gałązka
 2. mł. Piotr Gałązka
 3. mł. Piotr Strzelecki

stopnie młodszego kapitana

 1. mł. asp. Karol Głuszek
 2. mł. asp. Paweł Romaniec

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 4 maja 2019 r. wyższe stopnie w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym strażakom:

stopnie starszego aspiranta

 1. asp. Jacek Możdżeń
 2. asp. Henryk Pożoga

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Rozkazami Personalnymi Nr 5/2019 i Nr 6/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 4 maja 2019 r. wyższe stopnie w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym strażakom:

stopnie starszego ogniomistrza

 1. ogn. Mariusz Duklas
 2. ogn. Dariusz Fąfara
 3. ogn. Rafał Grot
 4. ogn. Krzysztof Jaworski
 5. ogn. Michał Jurzyński
 6. ogn. Sławomir Magdziarz
 7. ogn. Piotr Skarbek

stopnie ogniomistrza

 1. mł. ogn. Wojciech Chyb
 2. mł. ogn. Tomasz Kołek
 3. mł. ogn. Hubert Niemczyk
 4. mł. ogn. Tomasz Waldon

            stopnie młodszego ogniomistrza

 1. sekc. Adrian Bugajski
 2. sekc. Łukasz Orczyk
 3. sekc. Maciej Rokita
 4. sekc. Paweł Sadza

stopnie starszego sekcyjnego

 1. sekc. Grzegorz Borowiec
 2. sekc. Sebastian Szkoda

stopień sekcyjnego

 1. st. str. Aneta Zielińska

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej Rozkazem Personalnym Nr 1/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 4 maja 2019 r. wyższe stopnie w korpusie szeregowych Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym strażakom:

stopnie starszego strażaka

 1. str. Damian Bućko
 2. str. Dominik Farmas
 3. str. Jakub Fodymski
 4. str. Łukasz Siewierski

Opracowanie: bryg. Michał Ślusarczyk - KP PSP Skarżysko-Kamienna
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Skarżysku-Kamiennej, portal internetowy www.skarzysko24.pl

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 33

Odwiedzin od 05.02.2019 14142

Kubik-Rubik Joomla! Extensions