26 czerwca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczysta zmiana służby połączona z ceremoniałem pożegnania st. asp. Henryka Pożogi, który po 35 latach pracy zawodowej odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Odchodzącego strażaka żegnał komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski w obecności licznie zebranych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej Komendy. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg służby i pracy zawodowej odchodzącego funkcjonariusza, złożono podziękowania za wieloletnią służbę, wręczono okolicznościowe upominki. Koleżanki i koledzy, strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy osobiście złożyli życzenia i podziękowali za wieloletnią współpracę. Były również kwiaty dla żony odchodzącego strażaka, której komendant powiatowy PSP osobiście podziękował za wyrozumiałość i zrozumienie służby jej męża st. asp. Henryka Pożogi. Na zakończenie uroczystości były pamiątkowe zdjęcia.

Już emerytowi st. asp. Henrykowi Pożodze życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji oraz realizacji planów w życiu osobistym.

 

Pan st. asp. Henryk Pożoga należał do grona pozytywnie wyróżniających się i najbardziej doświadczonych zawodowo funkcjonariuszy tut. komendy.

Służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej podjął z dniem 1 października 1993 r. Zajmował kolejno stanowiska służbowe począwszy od stażysty poprzez: młodszego ratownika, ratownika-kierowcę, starszego ratownika-kierowcę, operatora sprzętu specjalnego, starszego operatora sprzętu specjalnego, a skończywszy na stanowiskach dowódczych: dowódcy zastępu i od dnia 1 maja 2019 r. dowódcy sekcji.

Aktywnie uczestniczył w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego. W okresie 25-letniej służby w ochronie przeciwpożarowej odbył szereg szkoleń specjalistycznych.    

W 2011 r. ukończył Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, uzyskując tytuł zawodowy technika pożarnictwa i pierwszy stopień w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Często i chętnie dzielił się zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami z mniej doświadczonymi współpracownikami.

Na przestrzeni lat wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez skarżyską jednostkę podczas licznych pożarów, wypadków drogowych i likwidacji skutków innych miejscowych zagrożeń zarówno na terenie powiatu skarżyskiego, jak i ościennych. Wykazywał się nieprzeciętną skutecznością, niezawodnością, dbałością o powierzony sprzęt, profesjonalizmem, poczuciem odpowiedzialności i umiejętnością współpracy w ratowaniu zagrożonego życia, zdrowia i mienia ludzkiego. W pełni angażował się w realizację zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Został odznaczony:

1. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę,

2. srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

3. złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”              

4. medalem honorowym - Zasłużony dla Związku Zawodowego Strażaków „Florian".

 

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Drążkiewicz – KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 33

Odwiedzin od 05.02.2019 14142

Kubik-Rubik Joomla! Extensions