1 lipca 2019r. funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzili szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla uczestników obozu harcerskiego zorganizowanego w gminie Suchedniów na terenie Nadleśnictwa Suchedniów przy leśniczówce Opal.

 Wizytę funkcjonariusze rozpoczęli od przypomnienia zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poinstruowania jakie działania należy podjąć w przypadku kiedy zauważymy, że ktoś tonie. Następnie funkcjonariusze skarżyskiej straży pożarnej zaznajomili uczestników z „Wytycznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obozów namiotowych” opracowanych prze Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Przypomniano harcerzom numery alarmowe oraz poinformowano jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do służb ratowniczych.

 Na zakończenie dokonano sprawdzenia warunków ewakuacyjnych. Komendant letniego obozu harcerskiego ogłosił alarm za pomocą syreny, po którym uczestnicy podobozu ewakuowali się do wyznaczonego punktu ewakuacyjnego. Następnie osoby odpowiedzialne za każdy podobóz złożyły raport Komendantowi, w którym poinformowali, że wszyscy harcerze ewakuowali się oraz że sama ewakuacja przebiegła bez problemów.

 Bardzo istotnym elementem spotkania było przypomnienie harcerzom jak powinni zachować się gdy nastąpi gwałtowne załamanie pogody. Przeprowadzone szkolenie wpisuje się w prowadzoną kampanię informacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

  

Artykuł: st. kpt. Marcin Kuźdub - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: st. kpt. Marcin Kuźdub - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 33

Odwiedzin od 05.02.2019 14142

Kubik-Rubik Joomla! Extensions