Od 14 do 22 września 2019r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach szkolenia kadra dowódcza z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazywała druhom wiedzę z zakresu działań ratowniczych na lodzie, konstrukcji budowli ochronnych i przyczyn ich awarii, udzielania pomocy ludziom i zwierzętom, działań ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią oraz usuwania skutków powodzi. Po zakończonej teorii i praktyce wszyscy druhowie przystąpili do obowiązkowego egzaminu sprawdzającego, który dla wszystkich uczestników zakończył się pomyślnie.
Słuchaczom gratulujemy ukończenia kursu i życzymy dalszego poszerzania wiedzy z dziedziny pożarniczej.

Opracował: st.kpt. Marcin Jasiński – KPPSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: st.kpt. Marcin Jasiński - KPPSP Skarżysko-Kamienna

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 11

Odwiedzin od 05.02.2019 21305

Kubik-Rubik Joomla! Extensions