11 listopada 2019 r.  o godzinie 8:00 skarżyscy strażacy na uroczystym apelu przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przy dźwiękach hymnu narodowego w asyście pocztu sztandarowego i  pocztu flagowego wciągnęli flagę państwową na maszt. W ten sposób włączyli się w obchody  rocznicy odzyskania niepodległości oraz podkreślili nierozerwalny związek z Ojczyzną i Narodem. 

                W uroczystej zbiórce z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę udział wzięli Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej  bryg. Andrzej Pyzik oraz funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej pełniący w tym dniu służbę. Podczas uroczystego apelu zastępca komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej odczytał okolicznościowy list  Komendanta Głównego PSP skierowany do wszystkich strażaków, nawiązujący do tak ważnego święta dla wszystkich Polaków.

                Środowiska strażackie zawsze myślały o  tym, by w odradzającym się państwie polskim strażacy byli jednością gotową do spełniania we własnym kraju swej zaszczytnej powinności. Najlepiej to ujął słowami polski działacz społeczny, jeden z organizatorów polskiej straży pożarnej Bolesław Chomicz „Niech w gmachu odradzającej się Ojczyzny straże pożarne zajmą stanowisko im należne i godne, bo gmach każdy bez dzielnej i sprawnej ochrony istnieć nie może".

                Strażacy wielokrotnie w burzliwych dziejach historii naszej ojczyzny dawali świadectwo  swojego patriotyzmu. Dzisiaj włączając się w obchody  rocznicy odzyskania niepodległości dali tego kolejny wyraz podkreślając w tym szczególnym dniu swoją gotowość służby dla ojczyzny. Oddali również hołd wszystkim, którzy przyczynili się do wolnego i niepodległego kraju.

Link do okolicznościowego listu Komendanta Głównego PSP

Opracowanie: kpt. Tomasz Kandyba – KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: kpt. Tomasz Kandyba – KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 6

Odwiedzin od 05.02.2019 28579

Kubik-Rubik Joomla! Extensions