7 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na uroczystej zbiórce przekazania służby odbyło się wręczenie nagród dla członków Specjalistycznych Grup Ratowniczych.

Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski po przyjęciu meldunku złożonego przez dowódcę JRG w Skarżysku-Kamiennej bryg. Jarosława Janowskiego odczytał decyzję Komendanta Głównego bryg. Andrzeja Bartkowiaka, który przyznał za duży wkład w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem  Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Skarżysko”  oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej nagrodę pieniężną dla dowódcy tej grupy st. kpt. Marcina Jasińskiego oraz jego zastępcy asp. sztab. Rafała Siedleckiego.

Decyzję o przyznaniu nagrody wyróżnionym funkcjonariuszom wręczył Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej,  który prócz gratulacji życzył dalszego wzorowego wykonywania obowiązków służbowych w ramach funkcjonowania specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego „Skarżysko”.  Do gratulacji i życzeń przyłączył się również zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej bryg. Andrzej Pyzik oraz koledzy wyróżnionych funkcjonariuszy.

W województwie świętokrzyskim funkcjonuje 7 specjalistycznych grup ratowniczych, w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego wodno-nurkowego, chemiczno- ekologicznego oraz grupa poszukiwawczo ratownicza.

Jedna z grup w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego utworzona została na bazie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej, wchodząca w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP . Specjalistyczna grupa „Skarżysko” została powołana do prowadzenia działań związanych z likwidacją zdarzeń związanych z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz mogących spowodować zagrożenia związane z degradacją naszego środowiska naturalnego, prowadząc do katastrof ekologicznych.

W skład grupy wchodzą
- ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRt
- ciężki samochód gaśniczy GCBA5/40
- średni samochód ratownictwa chemicznego SRCHem
- samochód operacyjny Ford Ranger
oraz 55 ratowników  przeszkolonych w zakresie zagrożeń o charakterze chemicznym i biologicznym.

 

Opracowanie: kpt. Tomasz Kandyba – KP PSP w Skarżysku-Kamiennej
Zdjęcia: kpt. Tomasz Kandyba – KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 28578

Kubik-Rubik Joomla! Extensions