27 września, pełniąc służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej, zmarł nagle nasz kolega - st. ogn. Piotr Skarbek. 2 października w Suchedniowie zorganizowane zostały uroczystości pogrzebowe zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.

O godzinie 14.00 wyprowadzono ciało Zmarłego z przykościelnej kaplicy pogrzebowej do Kościoła pw. Św. Andrzeja, Apostoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta. Mszę koncelebrowali m.in: ks. st. bryg. dr Jan Krynicki - Krajowy Kapelan Strażaków, ks. Marek Mrugała Kapelan Świętokrzyskich Strażaków, który wygłosił kazanie, ks. Jerzy Karbownik - Powiatowy Kapelan Strażaków. Licznie zgromadzonej rodzinie zmarłego, przyjaciołom i znajomym towarzyszyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Na koniec Mszy św. padło wiele ciepłych słów o naszym zmarłym koledze. O przebiegu Jego nienagannej służby, w której udzielał pomocy potrzebującym, jako dobrym fachowcu, uczynnym i dobrym koledze oddanym służbie i rodzinie. Słowa podziękowania za 17 lat służby przekazali kolejno: Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. Marcin Machowski, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Krzysztof Ciosek, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego - Robert Sabat oraz Z-ca Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Krzysztof Hejduk. Na koniec głos zabrał również przedstawiciel rodziny.

Po wyjściu z kościoła uformowany został kondukt żałobny, któremu towarzyszyła orkiestra strażacka z Bodzentyna, kompania honorowa ze szkoły aspirantów w Krakowie oraz liczne poczty sztandarowe. Kondukt z trumną okrytą flagą narodową przewożoną na strażackiej drabinie udał się na cmentarz parafialny. Po odprawieniu egzekwii Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej odczytał postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o pośmiertnym nadaniu Złotej Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Flagę Państwową, Odznaczenia i czapkę zmarłego komendanci przekazali wdowie składając kondolencje pogrążonej w bólu i żalu rodzinie. Przy dźwiękach syren ciało naszego kolegi zostało złożone w grobie, a następnie trębacz odegrał melodię „Cisza”.

St. ogn. Piotr Skarbek podjął służbę przygotowawczą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dniem 29 grudnia 2003 r. Zajmował kolejno stanowiska służbowe: stażysty, młodszego ratownika-kierowcy, ratownika-kierowcy, starszego ratownika-kierowcy, operatora sprzętu specjalnego i od dnia 21 lutego 2020 r. młodszego operatora sprzętu.

Uprzednio, w 1999 r. został absolwentem Technikum Mechanicznego  w Suchedniowie, uzyskując tytuł zawodowy technika mechanika o specjalności budowa maszyn. Przed przyjęciem do służby w Państwowej Straży Pożarnej posiadał doświadczenie zawodowe w jednostce ochrony przeciwpożarowej. W okresie od dnia 13 maja 1997 r. do dnia 31 marca 2003 r. był bowiem zatrudniony w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Zakładów Metalowych „Mesko” S.A. w Skarżysku-Kamiennej na stanowiskach pomocnika przodownika roty i kierowcy-mechanika. W 1997 r. ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP w Ośrodku Szkolenia PSP w Kielcach, a następnie w 2009 r. szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej przeprowadzone przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP   w Kielcach. Brał aktywny udział w procesie doskonalenia zawodowego. W okresie szesnastoletniej służby odbył szereg szkoleń specjalistycznych. Nabył uprawnienia do obsługi podestów ruchomych i żurawi przenośnych. Ukończył także szkolenie specjalistyczne  w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów PSP oraz z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Często udzielał rad i wskazówek mniej doświadczonym kolegom. Bez zastrzeżeń i ze szczególną dbałością eksploatował powierzony sprzęt. Był ponadto wykonawcą licznych prac remontowych zmierzających do poprawy warunków socjalno-bytowych w tut. komendzie.

St. ogn. Piotr Skarbek wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez skarżyską jednostkę podczas licznych pożarów, wypadków komunikacyjnych i likwidacji skutków innych miejscowych zagrożeń zarówno na terenie powiatu skarżyskiego, jak i ościennych. Wykazywał się profesjonalizmem, odwagą, męstwem, dzielnością, skutecznością i niezawodnością. Cechowały go poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy w zespole podczas ratowania zagrożonego życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Ponadto funkcjonariusz regularnie reprezentował tut. komendę w rozgrywkach w tenisie stołowym. W dniu 5 marca 2020 r. we Włoszczowie zwyciężył drużynowo w finale wojewódzkim o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. 

W 2013 r. został odznaczony brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Pośmiertnie w 2020 r. został odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli obok najbliższej rodziny Zastępca Komendanta Głównego PSP wraz z delegacją z KG PSP, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach wraz z zastępcami oraz delegacją,komendanci powiatowi z całego województwa świętokrzyskiego wraz z pocztami sztandarowymi, koleżanki i koledzy z Komendy Powiatowej PSP w Skarżyski-Kamiennej na czele z Komendantem Powiatowym, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu skarżyskiego wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego, przedstawiciele władz samorządowych ze Starostą Arturem Berusem, przedstawiciele służb współdziałających, sąsiedzi przyjaciele i znajomi.

st. ogn. Piotr Skarbek na zawsze pozostanie w naszych sercach! Spoczywaj w pokoju! Cześć Twej Pamięci!

 

Podziękowanie za pomoc w organizacji pogrzebu kierujemy do wszystkich osób, które włączyły się w przebieg tej trudnej dla nas uroczystości.

 

Opracowanie: st. kpt. Tomasz Kandyba KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Kuźdub KP PSP Skarżysko-Kamienna

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 21

Odwiedzin od 05.02.2019 26973

Kubik-Rubik Joomla! Extensions