14 grudnia 2017 r. w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Skarżysko w miejscowości Kierz Niedźwiedzi zostały przeprowadzone  ćwiczenia doskonalące mające przygotować skarżyskich strażaków do działań w skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych pod kryptonimem „Zima 2017”

Założeniem  ćwiczeń było doskonalenie przez ratowników następujących elementów działań ratowniczych:

  • Udrażnianie dróg dojazdowych i ewakuacyjnych w kompleksach leśnych po przejściu silnych wiatrów
  • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, przygniecionym konarami drzew
  • Ewakuacja poszkodowanych z kompleksów leśnych przy skrajnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych wystąpieniu bardzo niskich temperatur
  • Organizacja doraźnych punktów medycznych z wykorzystaniem namiotu pneumatycznego oraz bazy sprzętowej pozostającej na wyposażeniu JRG Skarżysko-Kamienna.

W ćwiczeniach udział brały jednostki z OSP z Grzybowej Góry, OSP Lipowe Pole, OSP Kierz Niedźwiedzi, OSP Skarżysko-Kamienna oraz ratownicy z JRG Skarżysko-Kamienna.  Łącznie
w ćwiczenia zaangażowanych było 50 ratowników.

Podczas ćwiczeń, którym bacznie przyglądał się przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP
w Kielcach uczestniczący w nich ratownicy doskonalili swoje umiejętności zgodnie z obowiązującymi procedurami na wypadek wystąpienia skrajnie niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz zasad bhp. W roli obserwatora wystąpił również powiatowy koordynator medyczny, który oceniał poprawność wykonywanych działań przez ratowników w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz organizacji doraźnego punktu medycznego.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 10:00 informacją, która wpłynęła do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej o dwóch osobach poszkodowanych, które zostały przygniecione przez powalone przez wiatr drzewa w kompleksie leśnym w miejscowości Kierz Niedźwiedzi.  Zadysponowani do działań ratownicy mieli za zadanie jak najszybsze dotarcie do poszkodowanych, udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji do doraźnie zorganizowanego punktu medycznego, gdzie zostali oni następnie przekazani zespołom ratownictwa medycznego.

Działaniami ratowniczymi w ramach ćwiczeń kierował zastępca komendanta powiatowego PSP bryg. Andrzej Pyzik.

Po zakończeniu ćwiczeń komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski, krótko je podsumował zwracając uwagę szczególnie na procedury i zasady bhp podczas prowadzenia tego rodzaju działań.

Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej  zwraca się z podziękowaniami do Nadleśnictwa Skarżysko za umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń, które były niezwykle cenne i owocne.

 

Opracował: kpt. Tomasz Kandyda – KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia:  Sławomir Nowek – KP PSP Skarżysko-Kamienna

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka