13 stycznia 2018 roku w ramach doskonalenia zawodowego zmian służbowych Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej przeprowadzono ćwiczenia na Stacji Kasacji pojazdów w Skarżysku Kamiennej przy ul. Asfaltowej 1. Celem ćwiczeń było praktyczne utrwalenie wiadomości z metodyki działań przy wypadkach drogowych samochodów z udziałem osób poszkodowanych. W ćwiczenia zaangażowane również były jednostki OSP z terenu powiatu skarżyskiego: OSP Suchedniów i OSP Skarżysko Kamienna które posiadają hydrauliczny i pneumatyczny sprzęt ratowniczy. Scenariusz zakładał wypadek drogowy samochodów osobowych, wydobywanie osób poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów i udzielaniem kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej.

16 stycznia strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skarżysku Kamiennej  przeprowadzili szkolenie dla SGRChem-Eko  z zakresu zabezpieczenia cieków wodnych przed przedostaniem się substancji niebezpiecznych w obrębie dróg. Część praktyczna ćwiczeń odbyła się na zbiornikach separatorów odprowadzających wody opadowe na drodze krajowej S7. Działania związane z ćwiczeniami  przeprowadzono  w oparciu o sprzęt specjalistyczny będący na wyposażeniu JRG Skarżysko Kamienna. Przy użyciu m.in. specjalistycznych pomp chemicznych strażacy doskonalili umiejętności związane m.in. z  przepompowywaniem substancji niebezpiecznych w obrębie dróg.

 

Opracowanie: bryg. Janowski Jarosław – KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: st. sekc.Michał Figarski – KP PSP Skarżysko-Kamienna

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka