2 lutego 2018 r . przed godz. 14.00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej otrzymał zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym przy ulicy Racławickiej w Skarżysku-Kamiennej. Na miejsce zostały skierowane 3 zastępy strażaków z JRG PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów z jednostki ratowniczo-gaśniczej stwierdzono wydobywający się dym z jednego z okien murowanego budynku jednorodzinnego. Przez uchylone okno widoczne były płomienie w jednym z pomieszczeń. Na zewnątrz budynku znajdowała się kobieta z opalonymi włosami na głowie oraz okopconą twarzą. Od kobiety uzyskano informację, że w budynku nie ma więcej osób.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej polegającej na przyłożeniu wilgotnej gazy na zarumienioną twarz, podaniu tlenu, zapewnieniu komfortu termicznego i udzieleniu wsparcia psychicznego. Po  przybyciu na miejsce pogotowia ratunkowego poszkodowana kobieta została przekazana ratownikom medycznym. Po przebadaniu odmówiła przewiezienia do szpitala i pozostała na miejscu zdarzenia pod opieką córki. Równocześnie z prowadzonymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi strażacy odłączyli dopływ energii elektrycznej w skrzynce rozdzielczej znajdującej się w budynku i  podali dwa strumienie wody do wnętrza palącego się pomieszczenia. Po przygaszeniu pożaru nadpalone wyposażenie pokoju zostało wyniesione na zewnątrz i przelane wodą. Cały budynek został przewietrzony poprzez otwarcie okien i sprawdzony urządzeniami pomiarowymi. Urządzenia nie wykazały niebezpiecznych stężeń.

Przypuszczalną przyczyną pożaru było pozostawienie zapalanej świecy gromnicznej od której ogniem zajęła się pozostała część pomieszczenia.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 14 strażaków, działaniami kierował komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Pamiętajmy, przy otwartym ogniu należy zachować szczególna ostrożność. 

 

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Michał Ślusarczyk - KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia : archiwum JRG Skarżysko-Kamienna

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka