8 lutego 2018 r o godz. 23.30 zastępy straży pożarnej ze Skarżyska-Kamiennej brały udział w zdarzeniu na terenie powiatu koneckiego.  W miejscowości Wielka Wieś w gm. Stąporków doszło do zdarzenia drogowego z udziałem cysterny samochodowej wypełnionej gazem propan-butan w ilości 40 m3. Ciągnik siodłowy transportujący gaz z nieznanych przyczyn zjechał do rowu. Zachodziło prawdopodobieństwo zagrożenia rozszczelnienia cysterny i realne zagrożenie wybuchem gazu. 

Specjalistyczna grupa chemiczna Skarżysko miała za zadanie zabezpieczyć teren, wyznaczyć potencjalne strefy zagrożenia wybuchem oraz zabezpieczyć ewentualny wyciek gazu. Na czas prowadzenia akcji ratowniczej droga gminna na której doszło do zdarzenia była zamknięta.  W akcji brało udział 3 zastępy strażaków ze Skarżyska-Kamiennej w sile dziesięciu osób i trzech specjalistycznych pojazdów pożarniczych stanowiących grupę chemiczną. Strażacy ze Skarżyska-Kamiennej wspomagali działania koneckich strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej Końskie. Na szczęście, po dokładnym sprawdzeniu cysterny nie stwierdzono wycieków gazu ani uszkodzeń, zarówno samego płaszcza zbiornika jak i całej instalacji cysterny. Akcja usuwania skutków zdarzenia była na tyle poważna, że przeprowadzono ewakuacje mieszkańców w promieniu około 100 m od miejsca zdarzenia. Podczas wyciągania cysterny przez specjalistyczne pojazdy prywatnej firmy, polecono wyłączyć zasilanie w energię elektryczną w całej miejscowości.

Cała akcja trwała prawie 8 godzin, a uczestniczyło w niej 33 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, 31 z Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu koneckiego i w sumie 17 pojazdów gaśniczych i specjalnych.       

 

 

Tekst: mł. bryg. Michał Ślusarczyk

Zdjęcia : JRG Skarżysko-Kamienna

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka