16 lutego 2018 r. w ramach doskonalenia zawodowego ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej, rozpoczęli cykl ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. Ćwiczenia odbywały się w dniach 16, 21 i 22 lutego 2018 r. i uczestniczyły w nich wszystkie trzy zmiany służbowe.

Zostały one zorganizowane na zamarzniętym zbiorniku wodnym Rejów. Podczas ćwiczeń korzystano ze wskazówek metodycznych, zawartych w programie szkolenia
w zakresie ratownictwa lodowego,  zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP.

Ćwiczenia zapoczątkowane były instruktażem z zakresu:

  • bezpieczeństwa na obszarach zalodzonych,
  • zabezpieczenia ratowników,
  • zasad ewakuacji osób poszkodowanych z wody przy występowaniu wokół pokrywy lodowej.

Ćwiczenia przebiegały etapowo.

Pierwszy z nich to przygotowanie ratownika do wejścia na pokrywę lodu oraz kolejnego ratownika do wody (jako osoby poszkodowanej). Szczególny sposób zabezpieczenia ratowników polegał na użyciu odpowiedniego wyposażenia indywidualnego: skafandra suchego ratowniczego w komplecie z kapturem i rękawicami, kamizelka asekuracyjna, kask ochronny, nóż ratowniczy, gwizdek. Ponadto jako zabezpieczenie zastosowano: rzutkę ratowniczą z liną zamocowaną do kamizelki ratownika.

Drugi etap to dotarcie do osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Dotarcie do poszkodowanego przebiegało  zgodnie z zasadami i procedurami zawartymi w programie szkolenia z zakresu ratownictwa lodowego.  W tym etapie ćwiczeń ratownicy ze Skarżyska-Kamiennej używali specjalnego sprzętu z zakresu ratownictwa lodowego, tzw. sani lodowych.  W celu sprawniejszego poruszania się ratowników na lodzie byli oni zaopatrzeni podczas ćwiczeń w raki oraz kolce lodowe pomocne podczas poruszania się przy pomocy sań lodowych.

W momencie dotarcia ratownika do  osoby zagrożonej, rozpoczyna się trzeci etap ćwiczeń: ewakuacja osoby zagrożonej do miejsca bezpiecznego, z zastosowaniem odpowiedniej techniki podejmowania poszkodowanego.

Czwartym etapem jest wdrożenie odpowiednich procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego,
z uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z przebywaniem w zimnej wodzie, skutków tonięcia i hipotermii.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania pomocy osobom zagrożonym na zalodzonych obszarach wodnych oraz rozpoczynają w tym roku cykl ćwiczeń w zakresie szeroko pojmowanego ratownictwa wodnego.

 

Opracowanie: mł. bryg. Michał Ślusarczyk, KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Skarżysko-Kamienna

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka