22 lutego 2018 roku odbyły się ćwiczenia doskonalące dla strażaków KP PSP w Skarżysku Kamiennej w zakresie ścinki drzew. W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy Nadleśnictwa Skarżysko przeprowadzili zajęcia teoretyczne w świetlicy tutejszej komendy. W sposób obrazowy, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, przypominali i uczyli ratowników techniki ścinania wiatrołomów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Usuwanie połamanych drzew, opartych na budynkach, liniach energetycznych, lub innych drzewach, wymagają niezwykłej staranności i ostrożności. Często takie interwencje prowadzone są jeszcze przy silnie wiejącym wietrze, czy mrozie, a nawet pod presją czasu. Dlatego tak istotne jest ciągłe doskonalenie umiejętności strażaków.

Po odbytych wykładach, strażacy pod okiem instruktorów ćwiczyli techniki posługiwania się pilarkami łańcuchowymi do drewna w warunkach rzeczywistych w Leśnictwie Kierz Niedźwiedzi.

Serdecznie dziękujemy Nadleśniczemu Nadleśnictwa Skarżysko za umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń, a instruktorom, za podzielenie się swoją wiedzą i bogatymi doświadczeniami w zakresie ścinania niebezpiecznie pochylonych drzew.

 

 

Opracowanie: bryg. Jarosław Janowski JRG PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Skarżysko-Kamienna

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka