Od 21 do 23 marca 2018 roku na terenie komendy powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzono ćwiczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Każda ze zmian służbowych otrzymała zadanie, aby w silnie zadymionych pomieszczeniach odnaleźć i wydostać poszkodowanego, a następnie ugasić pozorowany pożar. Do pozoracji zdarzenia wykorzystano specjalistyczny sprzęt, który zakupiono w ubiegłym roku na potrzeby komendy – zadymiarkę oraz manekina dorosłego człowieka, który został przekazany przez Urząd Miasta w  Skarżysku-Kamiennej.

 Strażacy przeszukiwali pomieszczenia w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Duże zadymienie i manekin ważący ponad 80 kg pozwoliły ratownikom ewakuować poszkodowanego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Kolejnym elementem ćwiczeń było udzielenie pomocy poszkodowanemu, ugaszenie pożaru oraz oddymienie pomieszczeń.

Pożary wewnętrzne są akcjami bardzo niebezpiecznymi, w których ważna jest wzajemna współpraca ratowników, zabezpieczenie roty oraz asekuracja. Z tego względu komendant powiatowy polecił zorganizować dodatkowe ćwiczenia, których celem było przeprowadzenie szkoleń w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych podczas pożarów wewnętrznych, zwiększenie skuteczności działań w trakcie wystąpienia realnych zdarzeń   oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas działań gaśniczych prowadzonych w budynkach, w których na skutek pożaru i zadymienia mamy utrudnione działania ratowniczo gaśnicze.

Ćwiczenia przeprowadzono pod nadzorem dowódców JRG .

Opracowanie: bryg Andrzej Pyzik - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: Archiwum JRG w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka