W dniu 9 października  2018 roku w godzinach przedpołudniowych na terenie Stacji PKP Skarżysko – Kamienna w okolicach górki rozrządowej odbyły się ćwiczenia powiatowe pk. „Kolej 2018”. Celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników, gotowości operacyjno – technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu skarżyskiego, sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania różnych podmiotów i służb ratowniczych oraz doskonalenie procedur związanych z usuwaniem realnych  zagrożeń.
                W założeniach do ćwiczeń przyjęto 3 epizody, które miały w jak najwiarygodniejszy sposób odzwierciedlać zdarzenia i  zagrożenia mogące wystąpić na terenie Stacji PKP Skarżysko – Kamienna.

Epizod I - zdarzenie masowe

W pobliżu stacji kolejowej PKP w Skarżysku-Kamiennej dochodzi do zderzenia pociągu osobowego ze składem towarowym. W wyniku zderzenia pociągów w składzie osobowym zostaje rannych łącznie 20 pasażerów, a jedna osoba zostaje uwięziona pod pociągiem i ciężko ranny zostaje maszynista. Na miejsce oprócz sił i środków będących do dyspozycji SK KP Skarżysko-Kamienna zachodzi potrzeba niezwłocznego zadysponowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Kielce” oraz pociągu ratowniczego.

Epizod II – chemia

Po zderzeniu pociągów i przeprowadzeniu rozpoznania okazuje się, że uszkodzeniu uległa jedna z cystern w składzie towarowym. Prawdopodobnie w cysternie transportowany jest kwas solny. W wyniku uderzenia rozerwał się płaszcz zbiornika w połowie jego wysokości. W trakcie uderzenia obu pociągów w pierwszej  cysternie składu towarowego powstał nieregularny otwór na wysokości około połowy cysterny. Substancja z cysterny wydostaje się na torowisko. Przybliżona wielkość uszkodzenia płaszcza cysterny to pęknięcie spawu długości ok. 25 cm. Szybkość wypływu medium z cysterny wynosi ok. 50 l/min. Istnieje prawdopodobieństw przedostania się wyciekającej substancji do przepływającej rzeki Oleśnicy. 

Epizod III - pożar budynku maszynowni

W trakcie prowadzenia akcji związanej ze zderzeniem pociągów osobowego i towarowego dochodzi do pożaru jednego z budynków kolejowych w pobliżu miejsca katastrofy. Podczas przeglądu serwisowego infrastruktury zasilającej bocznice kolejowe zapala się olej hydrauliczny w zbiornikach w maszynowni. Zagrożony jest sam budynek w którym powstał pożar oraz 2 zbiorniki zewnętrzne połączone rurociągami z maszynownią o pojemności 8 m3 każdy jak i sąsiedni budynek nastawni. W wyniku pożaru maszynowni  poszkodowane zostają dwie osoby.

                Do pomocy kierującemu działaniami ratowniczymi na bazie komendy powiatowej został utworzony sztab akcji , w którego składzie znaleźli się funkcjonariusze komendy, przedstawiciele służb i instytucji z terenu powiatu.  Zadaniem sztabu akcji  była pomoc w  wypracowaniu koncepcji prowadzenia działań ratowniczych, koordynacja sił i środków przybyłych na miejsce akcji , zabezpieczenie prawidłowej łączności na potrzeby ćwiczeń, współpraca ze służbami kolejowymi, Policją, zespołami zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i medycznymi.

                W ćwiczeniach trwających ponad 4 godziny udział wzięło przeszło 100 ratowników z PSP i OSP. Komendant Powiatowy st. bryg. Marcin Machowski, który jednocześnie kierował działaniami strażaków na wszystkich epizodach, na zbiórce podsumowującej ćwiczenia podziękował  uczestnikom za zaangażowanie i profesjonalizm, a także organizatorom i osobom czuwającym na bezpieczeństwem przebiegu manewrów.

Szczególne podziękowania na podsumowaniu komendant Machowski skierował do współorganizatorów ćwiczeń tj. Dyrekcji PKP PLK Oddział Skarżysko-Kamienna oraz Przewozów Regionalnych z siedzibą w Kielcach i służb ratowniczych PKP, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej z którego młodzież spełniała rolę pozorantów w czasie ćwiczeń, a także osób biorących czynny udział w pracach sztabu akcji.

 

Opracował: kpt. Arkadiusz Sobczyk - KP PSP Skarżysko-Kamienna
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Skarżysko-Kamienna

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 32

Odwiedzin od 05.02.2019 1885

Kubik-Rubik Joomla! Extensions