4 października 2019r  w jednej z hal zakładu produkcyjnego Nofar w Mroczkowie w gminie Bliżyn dochodzi do uszkodzenia butli w wyniku czego jedna osoba traci przytomność, a niebezpieczny chlor wydostaje się do atmosfery. W położonym nieopodal Sołtykowie, gdzie ze starych budynków cegielni odzyskiwano stal, wyburzana konstrukcja przysypuje dwie osoby, a tuż obok piroman podpala las.

To opis zdarzeń, podczas których strażacy oraz druhowie z terenu powiatu skarżyskiego doskonalili swoje umiejętności. W założeniach do ćwiczeń przyjęto, że do zakładu omyłkowo przywieziono chlor, a w wyniku uszkodzenia zaworu zaczął on uwalniać się do atmosfery. Dla utrudnienia przyjęto, że doszło do uszkodzenia zbiornika z ksylenem. Jeden z pracowników został poszkodowany. Chmura gazowa rozprzestrzeniała się zgodnie z kierunkiem wiatru na okolicę. Do działań skierowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Skarżysko wspomaganą przez zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Mroczkowa i Sorbina. Priorytetowym działaniem w tym przypadku była ewakuacja i udzielenie pomocy osobie poszkodowanej, a następnie przekazanie jej biorącemu udział w ćwiczeniach Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Równocześnie z tymi działaniami  ratownicy w ubraniach gazoszczelnych zlikwidowali przy pomocy specjalistycznego sprzętu  niebezpieczny wyciek i zabezpieczyli uszkodzone zbiorniki. Od początku tych działań kontrolowano chmurę gazową dokonując pomiarów urządzeniami pomiarowymi oraz ograniczając jej rozprzestrzenianie się stosując rozproszone prądy wody i kurtyny wodne. 

W epizodzie związanym z katastrofą budowlaną konieczna była ewakuacja osób poszkodowanych z gruzowiska. Dwie osoby znajdujące się na gruzowisku wydobyli skarżyscy strażacy z PSP wspomagani przez ochotniczą straż pożarną z Bliżyna. Szybkie wydobycie kolejnych dwóch poszkodowanych (całkowicie przysypanych manekinów z urządzeniami wytwarzającymi dźwięk) było możliwe dzięki zastosowaniu geofonów - specjalnego sprzętu, używanego przez grupy poszukiwawcze. Te działania prowadzone były przez Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Kielc. Żeby dostać się do poszkodowanych stosowano też przywiezione z Kielc specjalne podpory i zabezpieczenia znajdujące się na kontenerze inżynieryjnym, które minimalizowały możliwość zawalenia się całej konstrukcji budynku. Wszystkie osoby poszkodowane zostały wydobyte i przekazane Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Pozostałe siły Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu skarżyskiego zaangażowane były w akcję gaszenia pożaru lasu. W tym przypadku zaopatrzenie wodne dla gaszących pożar zastępów zorganizowano z pobliskiego stawu, przetłaczając wodę przy użyciu pompy dużej wydajności do rozstawionego w pobliżu pożaru sztucznego zbiornika. Aby zapewnić ciągłość podawania wody wybudowano mierzącą prawie pół kilometra magistralę wodną.

Wszystkimi działaniami dowodził Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej starszy brygadier Marcin Machowski wspomagany przez sztab akcji  powołany w siedzibie OSP Mroczków. Pracami sztabu kierował Zastępca Komendanta Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej  brygadier Andrzej Pyzik, a w jego skład oprócz pracowników komendy wchodzili przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, przedstawiciele zarządzania kryzysowego, Inspektoratu Wojewódzkiego i Powiatowego Nadzoru Budowlanego,  Inspekcji Ochrony środowiska, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W tym roku to były największe ćwiczenia z udziałem tak dużej liczby służb, inspekcji oraz instytucji współpracujących z Państwową Straż Pożarną. 

Ćwiczenia, w których udział brało ponad 100 osób nadzorowane były przez zespół Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach na czele z Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Obserwowane były przez specjalny zespół rozjemców z sąsiednich komend miejskiej i powiatowych PSP. Później dokonano krótkiego podsumowania ćwiczeń, głos zabrał z-ca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat, komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski oraz Wicestarosta powiatu skarżyskiego Anna Leżańska.

Na koniec komendant powiatowy zaprosił wszystkich uczestników na strażacką grochówkę.

Strażacy serdecznie dziękują Staroście Arturowi Berusowi oraz właścicielowi zakładu Nofar w Mroczkowie za udostępnienie terenu, na którym można było przeprowadzić ćwiczenia na tak dużą skalę.

Opracowali: st. kpt. Piotr Łojek, st. asp. Małgorzata Ostrowska, sekc. Aneta Zielińska – KP PSP Skarżysko-Kamienna
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Skarżysko-Kamienna

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 28578

Kubik-Rubik Joomla! Extensions