W styczniu 2020 roku na terenie komendy powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzono dodatkowe ćwiczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Każda ze zmian służbowych otrzymała zadanie, aby dokonać rozpoznania substancji niebezpiecznej, ewakuować osobę poszkodowaną ze strefy niebezpiecznej, udzielić jej KPP, ograniczyć oraz zneutralizować zagrożenie.

Akcje ratownictwa chemiczno-ekologicznego są akcjami bardzo niebezpiecznymi i złożonymi. Z tego względu komendant powiatowy polecił zorganizować dodatkowe ćwiczenia w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Celem ćwiczeń było:

  1. Doskonalenie taktyki działań Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Skarżysko” w przypadku niezamierzonego uwolnienia różnych substancji niebezpiecznych.
  2. Doskonalenie umiejętności doboru sprzętu z uwzględnieniem podstawowych parametrów technicznych, pozostającego na wyposażeniu SGR w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
  3. Utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie prowadzenia działań ratownictwa chemicznego.
  4. Zapoznanie strażaków ze specyfiką i rodzajami zagrożeń wynikającychz właściwości chemicznych towarów niebezpiecznych.

Ćwiczenia przeprowadzono pod nadzorem dowódców JRG .

 

Opracował: st.kpt. Marcin Jasiński – KP PSP  w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: st.kpt. Marcin Jasiński – KP PSP  w Skarżysku-Kamiennej

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 10

Odwiedzin od 05.02.2019 22827

Kubik-Rubik Joomla! Extensions