W dniu 13 lipca br. skarżyscy strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach na terenach leśnych Nadleśnictwa Skarżysko. Ćwiczenia obejmowały rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie na tych obszarach odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej. Miejscem ćwiczeń było leśnictwo Kierz Niedźwiedzi leżące w granicach terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Skarżysko. Rejon ćwiczeń został wskazany przez Nadleśnictwo Skarżysko jako miejsce o największej palności na podstawie statystyk z ostatnich lat.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności strażaków i taktyki gaszenia pożarów na terenach leśnych, współdziałanie z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, podawanie wody do gaszenia pożaru na duże odległości z wykorzystaniem technik uwzględniających walory techniczne posiadanego sprzętu. Ciekawostką może być, że jednym z elementów ćwiczeń było sprawienie magistrali zasilającej samochody gaśnicze na odcinku blisko 500m.

W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki z JRG Skarżysko oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Skarżysko Kościelne na terenie której miały miejsce ćwiczenia tj. OSP Grzybowa Góra i OSP Kierz Niedźwiedzi. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 5 wozów bojowych oraz pojazdy operacyjne i operacyjno-rozpoznawcze w sile 20 ratowników.

Założony zamiar taktyczny oraz wszystkie cele ćwiczeń zostały zrealizowane w całości, a także sprawdzony został sprzęt oraz jego możliwości taktyczne. 

Ćwiczenia jakie zostały przeprowadzone w dniu dzisiejszym były elementem doskonalenia zawodowego dla skarżyskich strażaków, które w przyszłości mają za zadanie usprawnić działania przy gaszeniu pożarów w jakże trudnym terenie leśnym.

 

Opracował: bryg. Michał Ślusarczyk – KP PSP Skarżysko-Kamienna
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Skarżysko-Kamienna

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 10

Odwiedzin od 05.02.2019 28583

Kubik-Rubik Joomla! Extensions