5 sierpnia 2020r. strażacy z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyli w ćwiczeniach na terenie Nadleśnictwa Suchedniów w Leśnictwie Dalejów (Gmina Bliżyn). Ćwiczenia obejmowały praktyczne sprawdzenie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Miejsce ćwiczeń zostało wskazane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Jest to obszar szczególnie narażony na dynamiczny rozwój pożaru.

            Celem ćwiczeń było zapoznanie się z przebiegiem dróg dojazdowych w tym obszarze, praktycznym sprawdzeniem możliwości punktu poboru wody, a także doskonalenie umiejętności strażaków prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na terenach leśnych oraz dostarczania wody na duże odległości przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu KP PSP w Skarżysku-Kamiennej. Sprawdzono również procedury alarmowania i współpracy ze służbami leśnymi, jednak zostały one ograniczone do korespondencji radiowej i telefonicznej.

            Jednym z elementów ćwiczeń było sprawienie magistrali zasilającej samochody gaśnicze na odcinku 550m z równoczesnym podaniem 5 prądów gaśniczych W-52. W ćwiczeniach wzięło udział 6 pojazdów z KP PSP i 16 ratowników. W trakcie prowadzenia manewrów samolot gaśniczy dokonał zrzutu wody w miejsce pozorowanego pożaru.

            Założony zamiar taktyczny oraz wszystkie cele zostały realizowane. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na zdobycie doświadczenia, które pozwoli na szybkie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych.

            Podsumowania ćwiczeń dokonał bryg. Andrzej Pyzik oraz Piotr Fitas Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów.

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Kuźdub - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Kuźdub - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 14

Odwiedzin od 05.02.2019 22831

Kubik-Rubik Joomla! Extensions