Obszary dojazdu jednostek z KSRG do 15 minut

                                                                                                                                                       

JRG SKARŻYSKO-KAMIENNA  JEDNOSTKI OSP Z KSRG

 

OBSZAR CHRONIONY PRZEZ JRG SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

Teren działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej obejmuje powiat skarżyski.

Powiat Skarżyski usytuowany jest na zalesionych wzgórzach Płaskowyżu Suchedniowskiego, Grabu Gielniowskiego. Kompleksy leśne zajmujące ok. 56% powierzchni powiatu należą do największych w woj. Świętokrzyskim i stanowią część Puszczy Świętokrzyskiej. Przeciętna wysokość położenia powiatu wynosi ok. 360 m n.p.m. i waha się w granicach 440 m n.p.m. w Paśmie Klonowskim do 220 m. n.p.m. w mieście Skarżysko - Kamienna. Większe miejscowości znajdujące się na terenie powiatu usytuowane są w kotlinach czterech głównych rzek przepływających przez teren powiatu tj. :
- rz. Kamienna o dł. ok. 29,5 km przepływająca w północnej części powiatu z zachodu na wschód. Większe miejscowości leżące nad tą rzeką to Sołtyków, Bliżyn, Skarżysko -Kamienna,
- rz. Kamionka o dł. ok. 23,7 km której źródła znajdują się u podnóża Pasma Klonowskiego płynie w kierunku północnym. Większe miejscowości leżące nad tą rzeką to Łączna, Suchedniów i Skarżysko - Kamienna, gdzie rzeka ta wpada do rzeki Kamienna,
- rz. Bernatka o dł. ok. 7.5 km, której źródła znajdują się w okolicy miejscowości Ubyszów gm. Bliżyn. Płynie przez tereny zalesione i wpada do rzeki Kamienna w mieście Skarżysko - Kamienna,
- rz. Oleśnica, której źródła znajdują się w powiecie Szydłowieckim ( woj. mazowieckie), płynie z północy na południe i w m. Skarżysko - Kam. wpada do rzeki Kamienna.
- rz. Żarnówka której źródła znajdują się w leśnictwie kaczka, płynie w kierunku wschodnim. Na rzece tej znajduje się zalew w miejscowości Mostki.
Na terenie powiatu znajduje się 6 zaporowych zbiorników wodnych: - zalew "Rejów" w Skarżysku - Kam. na rz. Kamionka o pow. 28,45 ha i linii brzegowej ok. 7,2 km,
- zalew w Suchedniowie na rz. Kamionka o pow. 23,39 ha i linii brzegowej ok. 1,8 km, - zalew "Mostki" w m. Mostki gm. Suchedniów na rz. Żarnówka o pow. 24,47 ha i ok. 2 km linii brzegowej,
- zalew w m. Gilów na rz. Kamienna o pow. 3,5 ha.
Do celów rekreacyjnych wykorzystywane są 3 zbiorniki wodne tj. : zalew "Rejów", "Bernatka", "Mostki" i zalew w Suchedniowie .

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Powiat skarżyski stanowią następujace gminy:
miasto Skarżysko-Kamienna
miasto i gmina Suchedniów
gmina Bliżyn
gmina Łączna
gmina Skarżysko-Kościelne

OBSZAR i LUDNOŚĆ
Powierzchnia powiatu wynosi 395,2 km 2 i zamieszkuje go 82,8 tyś. mieszkańców. Średnio w powiecie przypada 227 osób na km2.

ANALIZA ZAGROŻENIA
Na terenie powiatu Skarżyskiego ( w m. Skarżysko - Kamienna) krzyżują się dwie linie kolejowe tj. Warszawa - Kraków oraz Łódź Kaliska - Dębica. Linia kolejowa Warszawa - Kraków jest szlakiem dwutorowym zelektryfikowanym. Liczy na terenie powiatu 26,706 km. Nad tą linią przebiegają dwa wiadukty drogi kołowej w m. Skarżysko-Kamienna oraz trzy wiadukty nad lokalnymi drogami w m. Suchedniów, m. Krzyżka oraz m. Łączna. Znajduje się również most na rz. Kamienna w m. Skarżysko-Kamienna. Na linii tej usytuowane są 3 stacje i 5 przystanków osobowe.
Linia kolejowa Łódź Kaliska - Dębica do stacji Skarżysko-Kamienna jest szlakiem jednotorowym nie zelektryfikowanym, od stacji Skarżysko - Kam. w kierunku Sandomierza szlakiem dwutorowym zelektryfikowanym. Liczy na terenie powiatu 21, 414 km. Ważniejsze mosty kolejowe na rzekach to : most w m. Sołtyków nad rz. Kamienna, most w m. Skarżysko - Kamienna, nad rz. Bernatka i rz. Oleśnica. Na linii tej usytuowane są 3 stacje i 5 przystanków osobowych: Stacja kolejowa Skarżysko - Kamienna jest największą i najnowocześniejszą stacją rozrządową Polski południowo - wschodniej. Na węźle kolejowym znajduje się jedna górka rozrządowa w pełni zautomatyzowana oraz 5 rejonów manewrowych. Przez tą stacje rozrządową są transportowane różnego rodzaju towary niebezpieczne, które zostały zakwalifikowane do specjalnego postępowania z materiałami szczególnie niebezpiecznymi.
Na terenie powiatu znajdują się również dwa zakłady podwyższonego ryzyka. Magazyny paliw płynnych "Magazyn nr 6" usytuowany na terenie gminy skarżysko-Kościelne oraz zakłady Mesko S.A. w miejscowości Skarżysko-Kamienna

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 14

Odwiedzin od 05.02.2019 22831

Kubik-Rubik Joomla! Extensions