Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

I. CEL TURNIEJU
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 
II. ORGANIZATORZY
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy: 
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, 
- Zarządów Oddziałów Związku OSP RP, 
- Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, 
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich FOŚiGW, 
- Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 
- Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego, 
- Instytucji ubezpieczeniowych, 
- innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz fundacji. 
III. UCZESTNICY
W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach: 
I grupa - - uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI
II grupa - - uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII
III grupa - - uczniowie szkół ponadpostawowych
W kolejnej edycji OTWP mogą uczestniczyć ( w tych samych grupach wiekowych ) zwycięzcy finałów centralnych z roku poprzedniego bez udziału w eliminacjach ( zasada ta dotyczy zdobywców pierwszego miejsca ). 
IV. ETAPY ELIMINACJI 
1. Eliminacje środowiskowe ( na szczeblu wsi, osiedli, szkół ).- do końca stycznia 
2. Eliminacje gminne, miejskie, miejsko – gminne -.do końca lutego 
3. Eliminacje powiatowe ( miejskie ) - do końca marca 
Terminy przebiegu tych eliminacji ustala Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dla swego terenu działania w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przed finałem wojewódzkim. 
4. Eliminacje wojewódzkie - do końca kwietnia 
5. Eliminacje centralne - do końca maja 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej uprzejmie informuje, że eliminacje powiatowe w powiecie skarżyskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędą się 3 kwietnia 2020 r., o godz. 10:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 1-go Maja 101
Eliminacje powiatowe zostaną poprzedzone eliminacjami miejsko - gminnymi, które zostaną przeprowadzone do dnia 25 marca 2020 r. i wyłonią uczestników eliminacji powiatowych
Karty zgłoszeniowe uczestników wyłonionych w eliminacjach miejsko gminnych potwierdzających chęć uczestnictwa w eliminacjach powiatowych powinny zostać złożone do Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej do dnia 27 marca 2020 r.

Regulamin OTWP

Karta uczestników

Oświadczenie - zobowiązanie

Materiały szkoleniowe

Materiały pomocnicze

Przykładowe pytania testu pisemnego

Materiały do testu ustnego

Przykładowy test eliminacji centralnych 2004

Program multimedialny opracowany przez OSP Korsin i ZOSPRP w Gdańsku

Bezpieczeństwo pożarowe lasów - 2016

Pytania z eliminacji wojewódzkich 2017

Pytania z eliminacji wojewódzkich 2018

 

Monitoring przeciwpożarowy

Zarządzenie Nr 1 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 01.03.2013r.

w sprawie: wprowadzenia w użytkowanie wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

 

monitoring.doc

 

Odbiory obiektów oraz obowiązki inwestora

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej poniżej przedstawia wykaz dokumentów w zakresie odbiorów obiektów.

 

Obowiązki inwestora(doc)

Obowiązki inwestora(pdf)

Wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych(doc)

Wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych(pdf)

Wykaz rzeczoznawców bezpieczeństwa p.poż(pdf)

 

Imprezy masowe

Procedura ubiegania się o opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

Procedura ubiegania się o opinię(doc)

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka

Odwiedzin dziś 14

Odwiedzin od 05.02.2019 22831

Kubik-Rubik Joomla! Extensions